16 มกราคม 2562 ฮ่องกงลงทุนสร้าง “หอคอยฟอกอากาศ ใหญ่ที่สุดในโลก” เปิดใช้ 20 ม.ค.นี้

ที่มา: https://www.sanook.com/news/7645182/

South China Morning Post รายงานว่าฮ่องกงจะเปิดใช้เส้นทาง Central–Wan Chai Bypass และ หอคอยฟอกอากาศใหญ่ที่สุดในโลก ในวันที่ 20 ม.ค. 62 หลังจากใช้เวลาก่อสร้างร่วม 10 ปี ใช้เงินลงทุนทั้งโครงการกว่า 3.6 หมื่นล้านเหรียญฮ่องกง หรือ 4.6 พันเหรียญสหรัฐ ซึ่งส่วนหนึ่ง (250 ล้านเหรียญฮ่องกง) เป็นค่าจ่ายสำหรับระบบฟอกอากาศ โดยเส้นทาง Central–Wan Chai Bypass มีความยาว 4.5 กม. ประกอบด้วยทางยกระดับ และอุโมงค์ความยาว 3.7 กม. เพื่อบรรเทาการจราจรที่แออัดระหว่าง North Point กับ Central และสามารถย่นเวลาเดินทางจาก Central ถึง the Island Eastern Corridor ลงได้เป็นอย่างมาก จากที่ต้องใช้เวลา 30 นาที ก็เหลือเพียง 5 นาทีเท่านั้น ซึ่งการเดินทางที่รวดเร็วขึ้น ก็เป็นส่วนสำคัญในการลดมลพิษในอากาศ ส่วนหอคอยฟอกอากาศ นั้น Kelvin Lo ผู้จัดการโครงการทางหลวง บอกว่ามีประสิทธิภาพในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ เท่ากับต้นไม้ 4.8 แสนต้น หรือ Victoria Parks จำนวน 67 สวน หลักในการทำงานก็คือ ใช้พัดลมขนาดใหญ่ที่ติดตั้งไว้ภายในอุโมงค์ ดูดไอเสียของยานยนต์บนเส้นทางดังกล่าวเข้าไปไว้ในอาคาร ก่อนนำไปผ่านกระบวนการต่างๆ แล้วปล่อยออกมาเป็นอากาศบริสุทธิ์ โดยระบบฟอกอากาศนี้จะกำจัดอนุภาคแขวนลอย และไนโตรเจนออกไซด์ ที่ก่อให้เกิดมลพิษได้ไม่ต่ำกว่า 80 % จัดการกับไอเสียรถยนต์ได้ 5.4 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง เลยทีเดียว